Πολιτική για τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας www. asfalistikosgoneas.gr. Η χρήση των «ηλεκτρονικών μπισκότων» εφεξής cookies γίνεται με κύριο σκοπό να καταστήσουμε το www.asfalistikosgoneas.gr πιο λειτουργικό και προσφιλές προς τους χρήστες μας. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι είναι τα cookies και το πώς χρησιμοποιούμε αυτά, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας.

Α. Τι είναι τα cookies;
Tα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (server) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (browser). Ανάλογα με τη διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies). Τα «προσωρινά cookies» απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Β. Τι είδη cookies χρησιμοποιεί η Εταιρία μας;
Η Εταιρία μας χρησιμοποιεί «προσωρινά cookies» για τους παρακάτω σκοπούς:
• Για την αυτόματη αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά την εισαγωγή του αριθμού της κάρτας σας.
• Για την αποθήκευση τεχνικών δεδομένων που είναι αναγκαία για την «ανάγνωση» οπτικού ή ακουστικού περιεχομένου, λεγόμενα και ως flash cookies.
• Για την κατανομή της επεξεργασίας αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας διακομιστών.
• Για την ηλεκτρονική αναγνώριση χρηστών ήδη συνδεδεμένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε «έμμονα cookies» για τους εξής σκοπούς:
• Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.
• Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.
• Για την παροχή διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά σας.

Γ. Τι είδη cookies δεν χρησιμοποιούμε;
Η Εταιρία μας χρησιμοποιεί αποκλειστικά δικά της cookies και δεν κάνει χρήση οποιουδήποτε cookie, που προέρχεται από τρίτα μέρη. Ενδεικτικά, δεν χρησιμοποιούμε cookies εταιρειών διαδικτυακής διαφήμισης για την καταγραφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των χρηστών μας.
Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω αλληλογραφίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies για να σας παρουσιάσουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο στον δικτυακό μας τόπο για πράγματα που νομίζουμε ότι ίσως να σας ενδιαφέρουν, αλλά μόνο σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες του Ασφαλιστικού Γονέα.

Δ. Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε μέσω της χρήσης Cookies;
Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω του www.asfalistikosgoneas.gr, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η Εταιρία μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.
Μέσω των cookies μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων:
• Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης ιντερνετικού πρωτοκόλλου του χρήστη.
• Δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας.
• Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων/υπηρεσιών.

Ε. Πως δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την αποδοχή της παραπάνω χρήσης cookies;
Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας www asfalistikosgoneas.gr λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση από μέρους μας cookies, το οποίο βρίσκεται σε περίοπτη θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης με σχετική σαφή και εκτενή ενημέρωση. Σε περίπτωση, που αποφασίσετε να περιηγηθείτε σε υποσελίδες της ιστοσελίδας www. asfalistikosgoneas.gr και εφόσον έχετε ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό σας φυλλομετρητή, παρέχετε ελευθέρως την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούστε να απέχετε από την περιήγηση εντός της ιστοσελίδας www.asfalistikosgoneas.gr ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και αν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Σας ενημερώνουμε ότι επιτρέπεται και χωρίς την πληροφορημένη συγκατάθεσή σας η εγκατάσταση και χρήση cookies που έχουν στόχο τη διενέργεια και διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν η εγκατάσταση είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής.

ΣΤ. Πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies;
Αν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies μπορείτε να προβείτε στις σχετικές ρυθμίσεις του εκάστοτε φυλλομετρητή σας (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari, Safari for iPad and iPhone).


 


  • Send to friend