Βρέθηκαν  1  αποτελέσματα

  • ΥΓΕΙΑ

    ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ(5)
    Έως 7,5%  7,5% στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών και 2,25% στις υπόλοιπες υπηρεσίες. Αφορά στο ποσό της συμμετοχής εξαιρουμένων των ποσών των ασφαλιστικών φορέων.
    Διευθύνσεις καταστήματων
  • Send to friend