Ενημερώσεις για νέα προϊόντα και υπηρεσίες

Με τη συγκατάθεσή σας, παρέχετε στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία το δικαίωμα διατήρησης και χρήσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και του τηλεφωνικού αριθμού που δηλώσατε, στο πλαίσιο της παρούσας αίτησης, με σκοπό να λαμβάνετε μέσω e-mail, sms ή τηλεφωνικά, ενημερώσεις για νέες προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών της κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και έως 36 μήνες μετά τη λήξη της.

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ο τηλεφωνικός σας αριθμός θα διαγραφούν μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους.

Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιείτε ή/και να ανακαλείτε οποτεδήποτε εγγράφως ή μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών (τηλ. 210 8119670, email customercontact@allianz.gr), τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και τη χρήση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και του τηλεφωνικού σας αριθμού για τον ως άνω σκοπό.
  • Send to friend